Liên Hệ

Sushi Oshio

Địa chỉ : 234e Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Email : sushi.oshio@gmail.com

đặt bàn : 039 2 181920

 

Form Liên Hệ

Họ Và Tên *

Địa Chỉ *

Điện Thoại *

Email *

Tiêu Đề *

Nội Dung *